Zdjęcia do dokumentów w 5 minut

Wykonujemy m.in. zdjęcia do:
•  dowodu osobistego
•  paszportu
• dowodu i paszportu dla dziecka
•  dyplomu
•  legitymacji szkolnej
•  wizy ( wszystkie kraje )
•  loterii wizowej USA – zielona karta Green Card
•  karty pobytu
•  prawa jazdy
•  karty kierowcy
•  karty tachografów cyfrowych
•  prawa wykonywania zawodu
•  identyfikatorów
•  migawki
•  książeczki wojskowej, policyjnej, itp.
•  ankiety bezpieczeństwa
•  inne

Zdjęcia do dokumentów w 5 minut

Zdjęcia wykonywane są według aktualnych wymagań urzędów i innych instytucji.
Wykonujemy kilka ujęć, dzięki czemu masz możliwość wyboru zdjęcia, na którym wyglądasz najkorzystniej. Następnie zdjęcie poddawane jest delikatnemu retuszowi, co umożliwia m.in. usunięcie niedoskonałości skóry czy zasinień pod oczami. Finalnie otrzymujesz wersję papierową ( 8 sztuk ) oraz wersję elektroniczną, wysłaną do bezpiecznej chmury ( otrzymujesz link oraz kod QR znany tylko Tobie ), skąd możesz je pobierać przez 6 miesięcy.

zdjęcia natychmiastowe w różnych formatach

Usługi laboratoryjne (CEWE)

Inne Usługi

Zdjęcia do dokumentów w 5 minut